Metode

  • Jocuri interactive, jocuri de rol, conversaţie, folosirea de mijloace audio şi video
  • Se lucrează cu fiecare copil în parte, în scopul valorificării aptitudinilor native
  • Se fac evaluări periodice şi asistenţă psiho-pedagogică, urmărindu-se permanent dezvoltarea personală a fiecărui copil, potrivit vârstei, cu specialist