Activitati Curiculare

 • Atelier de   teatru
 • atelier  de confecţionare de obiecte decorative, artă decorativă, tangram, origami, modelaj, desen (tehnici şi procedee)
 • educaţia limbajului
 • teatru de păpuşi organizat de actori
 • educaţie ecologică, cunoaşterea mediului
 • educaţie pentru societate
 • ateliere de cunoaştere şi dezvoltare psiho-emoţională
 • ateliere literare
  • atelier de lectură
  • atelier de creaţie literară
 • atelier de teatru/dramatizări (improvizaţie, joc de rol, pantomimă)
 • ateliere de ştiinţă şi tehnică
 • cultură generală (viaţa plantelor şi a animalelor, curiozităţi ale naturii, bazele unei alimentaţii sănătoase, fenomene naturale, invenţii şi inventatori celebri, misterele lumii antice, minunile Pământului)
 • ştiinţa prin intermediul experimentelor
 • organizarea petrecerilor surpriză aniversare pentru copii inscrişi în clubul educaţional
 • evaluări periodice şi asistenţă psiho-pedagogică, urmărindu-se permanent dezvoltarea personală a fiecărui copil, potrivit vârstei, cu specialist

Activitățile curriculare se desfășoară pe următoarele ramuri

 • Domeniul științe
 • Domeniul limbă şi comunicare
 • Domeniul estetic şi creativ
 • Domeniul psihomotor
 • Domeniul om şi societate